Curriculum Vitae

for

Walter Keim

EnglishEnglishDeutschDeutsch


Innhold

Personalia                  Utdanning

Tilleggsutdanning/kurs    Yrkeserfaring

Faglig profil,               Hardware/software

Tillitsverv                    Medlemskap i foreninger

PublikasjonerPersonalia:
 

Navn  Walter Keim (Netizen)
Adresse  Torshaugv. 2 C, 7020 Trondheim
E-post walter.keim@gmail.com
Telefon Priv. 72 55 30 57
Født 25.03.48 i Schwäbisch Gmünd, oppvokst i Haselbach, Tyskland
Sivilstand  samboer

Tilbake til innholdsfortegnelse
 

Utdanning:
 

Tidssrom Institusjon Sted Utdanningens grad/art
1955-1962 Folkeskole, bilde av klassen Großdeinbach, Wiggensbach, Alfdorf, Tyskland  
1962-1966 Gymnas (realskole)  Schwäbisch Gmünd, Tyskland  
1970-1973 Ingeniørskole Aalen Aalen, Tyskland Finmekanikk (med EDB)
1973-1978 Teknisk universitet Berlin Berlin Siv.ing. fysikalsk ingeniørvitenskap med EDB
1990-1995 UNIT/AVHNTNU Trondheim Interfakultær cand. mag., humanistiske fag, juss og (organisasjons-)psykologi
1994-1995 UNIT/AVH Trondheim Praktisk pedagogisk utdanning (ettårig), lektor matematikk

Tilbake til innholdsfortegnelse

Tilleggsutdanning/kurs:
 

Tidsrom Institusjon Sted Utdanningens art
1993 NKS Norge Personalutvikling og ledelse: 10 vekttall
1995 NTNU  (UNIT/AVH) Trondheim Kulturforståelse, 5 vekttall
95/96 NTNU/ALLFORSK Trondheim EDB som hjelpemiddel i samfunnsfag, 5 vekttall
1997 HiST/NITOL Trondheim Drift av lokalnettverk, 2 vekttall
1997 HiST/NITOL Trondheim Datakommunikasjon, 2 vekttall 
1999 HiST/NVU Trondheim Internetteknologi, 2 vekttall
1999 HSH/NVU Haugesund Pedagogikk i Open Læring, 3 vekttall
2002 NTNU Trondheim Teknologihistorie, 5 vekttall

Tilbake til innholdsfortegnelse

Yrkeserfaring:
 

Tidsrom Institusjon Sted Stilling
1967-1969 Deutsche Bundespost Stuttgart praktikant i maskinbygging
1969-1970 Forsvaret    Verneplikt: telegrafist
1976-1978 Tekniske universitet Berlin, Institut für Mechanik Berlin studentassistent
1978-1982 MAN Neue Technologie München utviklings- og beregningsingeniør: 
dynamiske analyser av stålstrukturer: 
  - utvikling av matematiske modeller 
  - programmering og anvendelse av EDB 
  - interpretasjon av prøveresultater 
dynamikken av GROWIAN
1982-1990 CorrOcean as. Trondheim dataingeniør og prosjektleder: 
  • prosjektstyring og kvalitetssikring
  • utvikling og anvendelse av  EDB-programmer for korrosjonsberegninger
  • videreutvikling av software på basis av målinger
  • drift av VAX minnimaskin

beregninger med  SEACORR for f. eks. CONOCO

1993-1994 Trondheim kommune, TBE Trondheim IT konsulent vedlikehold av trygdeboliger: 
- innsamling av data 
- registrering 
- opplæring/rådgivning angående IT
1995-1996 Adolf Øiens skole Trondheim lærer: 
- matematikk 
- organisasjonslære
1996-1997 Høgskole i Sør-Trøndelag, AHS Trondheim IT-konsulent: 
- brukerstøtte 
- installasjon av PCer i nettverk 
- kurs Windows, MS-Word, E-post og Netscape
4.97-6.97 Manpower/Siemens Nixdorf AS Trondheim IT-konsulent: 
- installasjon av Windows av PCer i nettverk
1.8.97-1.4.10 Høgskolen i Sør-TrøndelagAvdeling for informatikk og e-læring. Trondheim Høgskolelektor i fagene: 
  • Operativsystemer
  • Grunnkurs EDB
  • Datakommunikasjon
  • Informasjonstjenester i Internett 
  • Tjenester i Internett 
  • Web-teknikker 

Tilbake til innholdsfortegnelse


Faglig profil og interesser:

Tilbake til innholdsfortegnelse


Hardware/Software:
 

Emne  
Internet Web 2.0, WWW, E-post, HTML, TCP/IP, JavaScript
Programmeringsspråk Fortran, Pascal, noe C
Programmer MS WORD, MS Office, Netscape, WordPerfect, DAK: SEACORR, FEMGEN, FEMVIEW, BEASY m.m.
Datamaskiner PC med MS-DOS, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT 3.5/4.0, VAX med VMS m.m.
Nettverk Windows NT 3.5, Novell Netware 3.11 og 4.1 og VAX med DECNET

Tilbake til innholdsfortegnelse

Tillitsverv:
 

Tidsrom Verv i forening/organisasjon Sted
1977  Studentrepresentant i instituttstyret Berlin
1987 - 1991 Ordstyrer Nyborg borettslag representantskap Trondheim

Tilbake til innholdsfortegnelse

Medlemskap i foreninger:
 

Forening
1976-2008: IG Metall (German Metalworkers' Federation)
1990-1997: Norske Sivilingeniørers Forening
1997-2010: Forskerforbundet
Den Norske Dataforening
DECUS, the Digital Equipment Computer Users Society
2012-i dag: Transparency Norge

Tilbake til innholdsfortegnelse
 

Publikasjoner:
 

Forfatter Titel Konferanse, tidsskrift
Kehl, Keim 
Kiessling, Rippl 
Zur Dynamik von großen Windenergianlagen  VDI-Bericht 381, 1980, ISSN 083-5560 
Roe Strømmen 
Walter Keim 
Advanced CAD Methods Used in Modelling Offshore Cathodic Protection Systems  OMAE, New Orleans, February 23-27, 1986
Roe Strømmen 
Harald Osvold 
Walter Keim
Computer Modelling and In-Situ Current Density Measurements Prove a Need for Revision of Offshore Cathodic Protection Design Criteria.  Presented at Corrosion/86 
Conference, Houston TX, March 1986 
Roe Strømmen 
Walter Keim 
John F. Finnegan
Advances in Offshore Cathodic Protection Modelling, Using the Boundary Element Method  Materials Performance, Vol 26, Feb. 1987
Hallan, Keim, Nisancioglu Numerical Analysis of Stand-off Anode 
Resistance 
Corrosion/88, NACE Conference 
Magne Vollset, 
Walter Keim
New Methods in CP-Inspections Computerized Analysis  Energy-sources Technology Conference & Exhibition, January 10-14, 1988, New Orleans, LA
Strømmen, Keim, 
Finnegan, Medizadeh
Advances in Offshore Cathodic Protection Modelling, Utilizing the Boundary Element Method Paper nr. 45, Corrosion/86 
Conference, Houston, Texas, March 1986
Keim, Strømmen Jelinek  Computer Modelling Used in the Operation and Maintenance of Offshore Platform CP- Systems Paper nr. 97, Corrosion/88, Conference, St. Louis, Missouri, March 1988
Walter Keim
The role of international lawmakers and their respective influence on national legislation on access to information X. Baltic Sea NGO Forum, Tuesday, 24th April 2012

Tilbake til innholdsfortegnelse

[Tilbake til hovedsiden]     [Zurück]      [Back to home page]


You're visitor no.to this page since 4th of February 1998.